Aihearkisto: Kulttuurintutkimus-lehti

Kulttuurintutkimus-lehdelle uudet päätoimittajat

Yliopistotutkija Juhana Venäläinen ja akatemiatutkija Hanna Kuusela on valittu Kulttuurintutkimus-lehden uusiksi päätoimittajiksi maaliskuussa 2020.

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka julkaisee kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaa tutkimusta. Sen ydinaiheita ovat kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen muutokset ja merkitykset. Vuodesta 1984 ilmestyneen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien lisäksi myös esseitä, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

”Kulttuurintutkimus on aina ollut vahvasti monitieteinen, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä laaja-alaisesti käsittelevä lehti. Tulemme tarjoamaan tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun niin pitkään punnittua tietoa kuin myös akuutteja ja ajankohtaisia näkökulmia”, Juhana Venäläinen toteaa.

”Kulttuurintutkimus on aikoinaan syntynyt tarpeesta pohtia ympärillämme olevia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä laaja-alaisesti ja suhteessa toisiinsa. Talous ja taide, sukupuoli ja yhteiskuntaluokka, valta ja media kietoutuvat toisiinsa, ja kulttuurintukimuksen tehtävänä on ollut selvittää, miten ja miksi. Tieteenalaa ja ajattelutapaa on usein myös leimannut tietynlainen sitoutuneisuus tasa-arvoon, edistykseen ja demokratiaan. Itse pidän näitä edelleen hyvinä lähtökohtina niin yhteiskunnille kuin tutkimuksellekin”, sanoo Hanna Kuusela.

Uusien päätoimittajien johdolla Kulttuurintutkimus kehittää entisestään monitieteistä otettaan ja vaalii suomenkielisen ajattelun ja tutkimuksen perinnettä. Uudet päätoimittajat pitävät lehteä tärkeänä keskustelua yhteen kokoavana foorumina.

”Pidämme painetussa muodossa ilmestyvää lehteä edelleen tärkeänä keskusteluja kokoavana alustana. Se myös altistaa lukijoitaan kurkistamaan myös oman lähimmän tutkimusalueensa ulkopuolelle. Printtilehti ei formaattina ole mitenkään vanhentunut, vaikka tekstien avointa saatavuutta samalla voimakkaasti kehitetäänkin”, Venäläinen toteaa.

”Lehteen mahtuu niin kriittistä yhteiskuntatiedettä ja taiteentutkimusta kuin esimerkiksi perinteen-, politiikan- ja teknologioiden tutkimustakin. Juuri tässä moninaisuudessa on lehden vahvuus”, Kuusela lisää.

 

Juhana Venäläinen, kuvaaja Varpu Heiskanen

Juhana Venäläinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa ja tutkii erityisesti työn ja talouden yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden kulttuurisia tulkintoja.

Hanna Kuusela

Tampereen yliopistossa työskentelevä Hanna Kuusela keskittyy tällä hetkellä yksityisen vaurauden ja yliopistodemokratian kysymyksiin. Hän on tehnyt tutkimusta myös kirjallisuuden ja estetiikan aloilla.

 

 

 

1 kommentti

Kategoria(t): Kulttuurintutkimus-lehti, uutinen

Kulttuurintutkimus-lehti etsii päätoimittajaa

Etsimme idearikasta, toimeenpanevaa ja yhteistyökykyistä päätoimittajaa Kulttuurintutkimus-lehteen kaksivuotiskaudelle 2020–2021. Tehtävään perehtymisen vuoksi uuden päätoimittajan tulisi aloittaa nykyisen päätoimittajan rinnalla jo syksyllä 2019.

 

Tarjoamme kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneelle tutkijalle paikkaa monitieteisen aikakauslehden johdossa. Päätoimittajan tehtävät vaativat kulttuurintutkimuksen alan ymmärtämistä, taitoa ilmaista itseään kirjallisesti, päätöksentekokykyä sekä sosiaalisia taitoja. Odotamme päätoimittajalta tieteellistä pätevyyttä, kokemusta artikkeleiden toimittamisesta sekä kykyä hyödyntää sähköisiä medioita.

 

Päätoimittajan tukena ovat lehden toimituskunta ja toimitussihteeri. Lehteä julkaisee Kulttuurintutkimuksen seura ry. Päätoimittajan odotetaan ylläpitävän tiivistä yhteistyötä seuran hallituksen kanssa. Toimituskunnalla on säännöllisiä tapaamisia ja se pitää yhteyttä sosiaalisen median kanavissa.

 

Lehdestä ilmestyy neljä numeroa vuodessa ja sen artikkeleissa käytetään referee-käytäntöä. Aiheina ovat kulttuuriset muutokset, merkitykset ja kulttuuriset erot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta. Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneista, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista ja opiskelijoista. Lehti julkaistaan myös journal.fi -alustalla.

 

Kulttuurintutkimuksen seura ry ei valitettavasti voi maksaa tehtävästä palkkaa, mutta tarjoaa näköalapaikan kulttuurintutkimuksen kentälle.

 

Kirjoitathan vapaamuotoiseen hakemukseen itsestäsi, suhteestasi kulttuurintutkimukseen sekä toimitus- ja julkaisukokemuksestasi. Hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 31.8. mennessä osoitteeseen sihteeri@kultut.fi.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja Hanna Mattila, hanna.mattila@tuni.fi, puh. 040 580 2218.

 

Lehden toimituskunnassa vapautuu myös muita tehtäviä tämän vuoden aikana, joten otathan yhteyttä mikäli toimitustyöhön osallistuminen kiinnostaa.

 

Tätä ilmoitusta saa jakaa edelleen.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kulttuurintutkimus-lehti