Aihearkisto: kultut-päivät

Kulttuurin- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät Tampereella 13.-14.12.2019

Kulttuurin- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 13.-14.12.2019 teemalla muutos. Päivät järjestävät Kulttuurintutkimuksen seura ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura yhteistyössä.

Ensimmäiset päivien ohjelmaan hyväksytyt työryhmät on jo julkaistu! Löydät vahvistetun ohjelman täältä. Ehdotuksia työryhmiksi ja esityksiksi otetaan edelleen mieluusti vastaan. Työryhmä- ja esityskutsun löydät täältä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Kulttuurintutkimuksen päivät 13.-14.12.2019

Yhdeksännet kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään yhdessä Kulttuuripoliitiikan tutkimuksen seuran kanssa Tampereella 13.-14.12.2019 teemalla muutos. Päivien työryhmä- ja esityskutsu on julkaistu, löydät sen täältä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Vuoden 2019 Kulttuurintutkimuksen päivät Tampereen yliopistossa

MUUTOS

IX Kulttuurintutkimuksen päivät & VI Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät

Tampereen yliopisto 13.–14.12.2019

Vuoden 2019 yhteisten kulttuurin- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien teema on muutos. Väittämän mukaan elämme suurten muutosten ja jatkuvan muutoksen keskellä. Miten muutoksista ja muutosten dynamiikoista voi saada otteen tutkimuksen avulla? Entä mikä on tutkimuksen ja tutkijoiden itsensä rooli erilaisissa muutoksissa? Päivillä tarkastellaan teemaa moninäkökulmaisesti, tavanomaiset tarkasteluhorisontit ylittäen. Lue lisää täältä.

Päivien työryhmäkutsu julkaistaan tammikuussa 2019.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Kulttuurintutkimuksen päivien CfP on julkaistu!

VIII Kulttuurintutkimuksen päivät ”Rajat” järjestetään Oulussa 3.−4.12.2015. Päivien työryhmäkuvaukset ja esitelmäkutsu on nyt julkaistu. Katso CfP täältä tai päivien tapahtumasivuilta http://www.oulu.fi/yliopisto/rajat/.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Call for Workshop Proposals: BORDERS − VIII Conference on Cultural Studies (December 3−4, 2015, University of Oulu, Finland)

Please circulate freely!

 

Call for Workshop Proposals:

BORDERS

VIII Conference on Cultural Studies

December 3−4, 2015, University of Oulu, Finland

The 8th Conference on Cultural Studies in Finland will take place on December 3−4, 2015 at the University of Oulu. The theme of this year’s conference is Borders.

The conference discusses and problematizes the meanings and manifestations of various kinds of borders, both concrete and more metaphorical or symbolic by nature. Borders can mark distinction and otherness, wherein exclusion is made on grounds of gender, ethnicity, class, culture, or language, for instance. On the other hand, borders can be crossed and blurred, as for example in multidisciplinary research of which Cultural Studies itself is a good example. Borders can also function as an inclusive construction, in which case their significance lies in their ability to connect. However, defining borders is often more or less an artificial act, as for example the discussion concerning imagined communities has demonstrated. Therefore borders can also be deconstructed and made open to negotiations.

We are now inviting workshop proposals on topics related to the theme of the conference. An abstract (max. 300 words) should be sent to rajat@oulu.fi no later than March 31, 2015. The workshop chairs will be notified of the approval by April 15, 2015. The workshops can be held in Finnish, Swedish, Sami or English. Upon submitting your proposal, please inform the committee which of the conference days (Thu, Fri, or both) is best suitable for your workshop.

The conference is organized by the Society for Cultural Studies in Finland and the University of Oulu.

Welcome to Oulu!

Organizing Committee of Borders − The 8th Conference on Cultural Studies in Finland
Society for Cultural Studies in Finland

For more information, visit http://kultut.fi

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Työryhmä-CfP: RAJAT − VIII Kulttuurintutkimuksen päivät (Oulu 3.−4.12.2015)

Työryhmäkutsua saa levittää!

 

Työryhmä-CfP:

RAJAT

VIII Kulttuurintutkimuksen päivät Oulun yliopistossa 3.4.12.2015

Kahdeksannet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät teemalla Rajat järjestetään Oulun yliopistossa 3.4. joulukuuta 2015.

Vuoden 2015 Kulttuurintutkimuksen päivillä pohditaan erilaisten rajojen, niin konkreettisten kuin metaforisten ja symbolistenkin, merkitystä ja ilmenemistä sekä rajoihin liittyvää kysymyksenasettelua yleensä. Rajat voivat erottaa ja niiden ulkopuolelle voidaan sulkea esimerkiksi sukupuoleen, etniseen taustaan, luokkaan, kulttuuriin tai kieleen liittyvin perustein. Rajankäyntiä voi tapahtua esimerkiksi tieteenalojen kesken, edustaapa kulttuurintutkimus itsessäänkin eräänlaista tieteidenvälisyyttä. Rajat voivat toimia sisäänsä sulkevana käsitteenä, jolloin ne myös yhdistävät. Rajojen veto onkin usein jossain määrin keinotekoinen tapahtuma, kuten esimerkiksi kansakuntien kuvitteellisuutta koskeva keskustelu on osoittanut. Niinpä rajojen vetämiseen kuuluu kiinteästi toisena puolena myös mahdollisuus niiden rikkomiseen ja purkamiseen.

Päiville pyydetään teemaan sopivia työryhmäehdotuksia. Työryhmien vetäjiä pyydetään toimittamaan 300 sanan abstrakti osoitteeseen rajat@oulu.fi tiistaihin 31.3.2015 mennessä. Hyväksymisestä ilmoitetaan 15.4.2015 mennessä. Työryhmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi, saameksi tai englanniksi. Ehdotuksessa olisi hyvä mainita, mikäli työryhmän voi pitää vain jompanakumpana päivänä (to tai pe).

Sydämellisesti tervetuloa Ouluun!

Oulun yliopiston KULTUT-päivien järjestelytoimikunta
Kulttuurintutkimuksen seura ry

https://kultut.fi/

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Totta ja tarua – Sukupuolentutkimuksen ja Kulttuurintutkimuksen päivien abstraktihaku meneillään!

Totta ja tarua

Sukupuolentutkimuksen ja Kulttuurintutkimuksen päivät Lapin yliopistossa 28.–30.11.2013

Lapin yliopistolla järjestetään Suomen Naistutkimuksen seuran ja Kulttuurintutkimuksen seuran yhteiset Sukupuolentutkimuksen ja Kulttuurintutkimuksen päivät 28.–30. marraskuuta 2013. Päivien teemana on ”Totta ja tarua – Truths and tales”.

Päivät pohtivat toden ja tarun, mahdollisen ja utooppisen, todellisen ja valheellisen tiedon kysymyksiä. Suuri osa itsestäänselvyyksinä pidettyjä sosiaalisia kategorioita ja niistä esitettyjä tietoväitteitä on kyseenalaistettu, mutta niin on kyseenalaistettu myös kyseenalaistaminen ja haettu uusia mahdollisuuksia tieteellisen tietämisen kriteereille ja tiedon nimeämiselle. Päivillä kysytäänkin, mikä on tiedoksi esitetyn ja tiedon politiikan suhde, ja mitä erilaiset vaihtoehtoiset tietämisen tavat tietävät. Kysymyksiä käsitellään muun muassa etnisyyden, identiteetin ja luokan käsitteiden kautta.

Päivien työryhmiin voi ehdottaa abstrakteja vielä syyskuun ajan. Abstraktit tulee toimittaa työryhmien vetäjille 30.9.2013 mennessä. Tieto hyväksytyistä abstrakteista lähetetään 15.10.2013. Abstraktit ja työryhmien aikataulut julkistetaan 15.10.2013.

Tarkemmat työryhmäkuvaukset sekä työryhmien vetäjien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Tapahtumat/Tapahtumia-2013/Totta-ja-tarua—paivat-2013/Tyoryhmat

Lisätietoja: Konferenssisihteeri Rhea Rantanen, tottajatarua@ulapland.fi, puh. +358 40 484 4366.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Kulttuurintutkimuksen päivien ohjelma ja työryhmät julkistettu

Totta ja tarua

Sukupuolentutkimuksen ja Kulttuurintutkimuksen päivät Lapin yliopistossa 28.–30.11.2013

Sukupuolentutkimuksen ja Kulttuurintutkimuksen päivien ohjelma ja työryhmät on julkistettu. Lisätietoa Lapin yliopiston sivuilla.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Totta ja tarua: Kulttuurintutkimuksen päivät Rovaniemellä 29.–30.11.2013

Kuudennet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään Lapin yliopistossa 29.–30.11.2013. Päivät limittyvät 28.–29.11.2013 pidettäviin Naistutkimuspäiviin ja ovat teemallisesti yhtenäiset niiden kanssa.

Lisätietoa ja CfP tulossa pian!

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Kulttuurintutkimuksen päivien ohjelma julkistettu

Turussa 16.-17.12.2011 pidettävien Kulttuurintutkimuksen päivien ohjelma on nyt julkistettu ja se löytyy sivulta KULTUT-PÄIVÄT. Päivien ilmoittautumislomake avautuu marraskuun alkupäivinä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät