Aihearkisto: uutinen

Kulttuurintutkimus-lehdelle uudet päätoimittajat

Yliopistotutkija Juhana Venäläinen ja akatemiatutkija Hanna Kuusela on valittu Kulttuurintutkimus-lehden uusiksi päätoimittajiksi maaliskuussa 2020.

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka julkaisee kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaa tutkimusta. Sen ydinaiheita ovat kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen muutokset ja merkitykset. Vuodesta 1984 ilmestyneen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien lisäksi myös esseitä, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

”Kulttuurintutkimus on aina ollut vahvasti monitieteinen, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä laaja-alaisesti käsittelevä lehti. Tulemme tarjoamaan tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun niin pitkään punnittua tietoa kuin myös akuutteja ja ajankohtaisia näkökulmia”, Juhana Venäläinen toteaa.

”Kulttuurintutkimus on aikoinaan syntynyt tarpeesta pohtia ympärillämme olevia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä laaja-alaisesti ja suhteessa toisiinsa. Talous ja taide, sukupuoli ja yhteiskuntaluokka, valta ja media kietoutuvat toisiinsa, ja kulttuurintukimuksen tehtävänä on ollut selvittää, miten ja miksi. Tieteenalaa ja ajattelutapaa on usein myös leimannut tietynlainen sitoutuneisuus tasa-arvoon, edistykseen ja demokratiaan. Itse pidän näitä edelleen hyvinä lähtökohtina niin yhteiskunnille kuin tutkimuksellekin”, sanoo Hanna Kuusela.

Uusien päätoimittajien johdolla Kulttuurintutkimus kehittää entisestään monitieteistä otettaan ja vaalii suomenkielisen ajattelun ja tutkimuksen perinnettä. Uudet päätoimittajat pitävät lehteä tärkeänä keskustelua yhteen kokoavana foorumina.

”Pidämme painetussa muodossa ilmestyvää lehteä edelleen tärkeänä keskusteluja kokoavana alustana. Se myös altistaa lukijoitaan kurkistamaan myös oman lähimmän tutkimusalueensa ulkopuolelle. Printtilehti ei formaattina ole mitenkään vanhentunut, vaikka tekstien avointa saatavuutta samalla voimakkaasti kehitetäänkin”, Venäläinen toteaa.

”Lehteen mahtuu niin kriittistä yhteiskuntatiedettä ja taiteentutkimusta kuin esimerkiksi perinteen-, politiikan- ja teknologioiden tutkimustakin. Juuri tässä moninaisuudessa on lehden vahvuus”, Kuusela lisää.

 

Juhana Venäläinen, kuvaaja Varpu Heiskanen

Juhana Venäläinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa ja tutkii erityisesti työn ja talouden yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden kulttuurisia tulkintoja.

Hanna Kuusela

Tampereen yliopistossa työskentelevä Hanna Kuusela keskittyy tällä hetkellä yksityisen vaurauden ja yliopistodemokratian kysymyksiin. Hän on tehnyt tutkimusta myös kirjallisuuden ja estetiikan aloilla.

 

 

 

1 kommentti

Kategoria(t): Kulttuurintutkimus-lehti, uutinen

Seuralle uusi hallitus

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 12.4.2019. Seuralle valittiin uusi hallitus, jonka kokoonpanon ja yhteystiedot löytät täältä.

Onnea kaikille valituille ja kiitos hallituspestiä viime kaudella hoitaneille!

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous 22.5. kello 15−16 Tampereella

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Tampereen Kulttuuritalo Telakalla http://www.telakka.eu/ (Tullikamarin aukio 3) perjantaina 22.5.2015 kello 15−16. Kokouskutsu on lähetetty 13.5. seuran jäsenille sähköpostitse. Jos olet seuran jäsen muttet ole saanut kutsua, on mahdollista, että seuralla on tiedoissaan vanha sähköpostiosoitteesi. Ota tällöin yhteyttä seuran sihteeriin: minna.m.nerg[at]]jyu.fi.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Seminaari: Paikat, maisemat ja kulttuuriympäristöt

13.5.2014 kello 13–16 Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäen kampus, Seminarium 204

https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/ajankohtaista/maisemat

Seminaarin järjestäjät: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos/KUOMA, Kulttuurintutkimuksen seura ry, Kiinnittymisen politiikat ja kuulumisen kulttuurit -tutkimushanke, Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ry.

*

OHJELMA

13.00–15.00

Alkusanat: Heikki Hanka, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, Jyväskylän yliopisto

Esitelmät:

Miklos Takács, University of Debrezen, Hungary: Landscape After Trauma: The Dimension of Space in the Context of Cultural Trauma Studies

Satu Koho, Jyväskylän yliopisto: Paikka – osa minua?

Outi Autti, Oulun yliopisto: Tutkija paikkaansa etsimässä – paikan ja paikkakäsitysten rakentumisia

Helena Lonkila, Jyväskylän yliopisto: “On tavaraa ku Rogatšun pattšahašša”  – keskustelua kulttuurinympäristön rakentumisesta

15.00–15.15

Tarjoilua

15.15–16.00

Kaisa Ahvenjärvi, Kaisa Hiltunen, Saara Jäntti, Tuuli Lähdesmäki, Tuija Saresma, Nina Sääskilahti ja Antti Vallius: Kiinnittymisen politiikat ja kuulumisen kulttuurit -tutkimushanke – Mapping the concept of Belonging / Belonging- käsitteen kartoitus

Kirjan Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa (toim. Tuija Saresma & Saara Jäntti, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 2014) julkistamistilaisuus  kuohuviinitarjoilu

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

*

Lisätietoja: Helena Lonkila, helena.lonkila[at]jyu.fi, Tuija Saresma, tuija.saresma[at]jyu.fi, puh. 040 8053 841

Ilmoittautuminen 11.5.2014 mennessä osoitteessa http://r.jyu.fi/p80S.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous Jyväskylässä 24.5.2013 kello 11.00

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Jyväskylässä ensi viikon perjantaina 24.5.2013 kello 11 alkaen. Kokouskutsu tarkempine paikkatietoineen lähetetään seuran jäsenille perjantaihin 17.4.2013 mennessä.

Vuosikokouspäivänä Jyväskylässä järjestetään myös kaikille avoin Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaari. Seminaarin ohjelma alla.

*

Populist rhetoric, politics, and culture – Populistinen retoriikka, politiikka ja kulttuuri

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaari

Aika: 24.5.2013 kello 13.15–16.00

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäen kampus, Historica-rakennus, sali 320

13.15 Raine Koskimaa (JY): Avaussanat

13.30 Erkki Vainikkala (JY): “Populistinen retoriikka ja ideologia”

14.10 Tauko

14.20 Emilia Palonen (HY): ”Populismi, politiikka ja kulttuuri”

15.00 Olli Löytty (TuY): “Tutkija alkaa epäillä populismia”

15.40 Paneelikeskustelu

16.30 ”Taidetta kansissa” -näyttelyn esittely (JY:n kirjaston 2. kerroksen näyttelytila)

*

Populismi liikkeenä ja retoriikkana -tutkimushanke, 2012–2016, Suomen Akatemia

Vastuullinen johtaja: dosentti Urpo Kovala

Yhteiskunnan nopeat muutokset, monikulttuurisuuden haasteet, sosiaalinen epätasa-arvo ja eri­laisten uhkakuvien leviäminen median kautta yleiseen tietoisuuteen ovat Suomessa, ku­ten muuallakin Euroopassa, synnyttäneet populistisia protestiliikkeitä ja vetoamista kult­tuuri­arvoihin joissa yleensä yhdistyvät antielitismi ja maahanmuuttovastaisuus kan­sal­li­sesti ja paikallisesti perusteltuihin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin. Tämä tut­ki­mus­hanke keskittyy suomalaiseen populismiin ja sen retoriikkaan. Päähuomio on pai­nettujen ja verkkotekstien analyysissä ja aineistot kerätään Internetin keskustelu­fooru­meil­ta, blogeista, sanomalehdistä ja poliittisista ohjelmista. Hanke tarkastelee populismia moni­lähteisenä ja moniagendaisena ilmiönä. Siinä tutkitaan intersektionaalisesti kansal­li­suu­den, eurooppalaisuuden, etnisyyden, sukupuolen ja ympäristökysymysten artikulaatioita niin että taustalla on ”uusi julkisuus” ja yksityisen ja julkisen rajojen siirtyminen.

Urpo Kovala; Populist discourse as cultural dialogue

Emilia Palonen; Logic of cultural populism in contemporary politics: the case of Finland

Erkki Vainikkala; From reasoned resentment to abusive empowerment – forms of Finnish populist discourse

Tuija Saresma; Intersections of gender, class, race, and sexuality in male activist texts.

Tuuli Lähdesmäki; Meanings of Europeanness and Finnishness in Finnish nationalist and pro-European discourses.

Ohjausryhmä:

Jan Blommaert (Tilburg University)

Eoin Devereux (University of Limerick)

Jim McGuigan (Loughborough University)

Sirpa Leppänen (University of Jyväskylä)

Ruth Wodak (Lancaster University)

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista alan tapahtumista

Kulttuurintutkimuksen seuran AJANKOHTAISTA-sivulta löytyy tietoa ajankohtaisista, kotimaisista ja kansainvälisistä kulttuurintutkijoita kiinnostavista tapahtumista. Tapahtumista tiedotetaan myös kulttuurintutkijoiden sähköpostilistalla. Listalle voi liittyä osoitteessa http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kultut.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Helsingissä 25.5.2012 kello 13-14

Seuran vuosikokous järjestetään perjantaina 25.5.2012 kello 13-14 Helsingissä, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) salissa 312. Kokouksessa tarkastetaan edellisvuoden tilinpäätös, hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valitaan seuran puheenjohtaja, hallitus ja muut vastuuhenkilöt kaudelle 2012-2013.

Kokouksen yhteydessä on tarjolla lounas. Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset seuran sihteerille (minna.m.nerg[at]jyu.fi) viimeistään torstaina 17.5.

Kokouskutsut liitteineen sekä seuran tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet postitetaan jäsenille lähipäivinä.

Tervetuloa!

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Tieteelliset seurat kyseenalaistavat julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit

Kuusikymmentä tieteellistä seuraa on julkaissut kannanoton Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta. Siinä seurat kyseenalaistavat Julkaisufoorumi-hankkeen kaavailut luokitella tieteelliset julkaisut ja kirjakustantajat kolmeen luokkaan. Samoin seurat kyseenalaistavat tähän läheisesti liittyvän Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämän yliopistojen uuden rahoitusmallin. Mukana julkilausumassa ovat muun muassa Westermarck-seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Historiallinen Seura, Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Suomen lääkäriseura Duodecim, Kulttuuritutkimuksen Seura ja Valtiotieteellinen yhdistys.

Sekä Julkaisufoorumi-hankkeen että yliopistojen uuden rahoitusmallin avulla tavoitellaan kannatettavia asioita: halutaan nostaa suomalaisen tieteellisen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan laatua ja lisätä kansainvälisyyttä. Nyt kaavailuissa muodoissa molempiin esityksiin sisältyy kuitenkin piirteitä, jotka ovat räikeässä ristiriidassa julkilausuttujen tavoitteiden kanssa.

Julkaisufoorumin ja ministeriön rahoituskaavailujen katsotaan olevan lähtökohdiltaan kapea-alaisia ja mekaanisesti toteutettuja. Niissä ei oteta huomioon eri tieteenalojen julkaisuperinteitä ja -tarpeita, eivätkä ne perustu tieteen sisältä nouseviin kriteereihin. Molemmat mallit laiminlyövät tieteiden monipuolisuuden ja -muotoisuuden sekä eri alojen historialliset traditiot. Mallien pohjalta mahdollisesti syntyvät tieteen ja tutkimuksen ohjausmallit vinouttavat tutkimuksen kenttää ja vaikeuttavat luovan tieteellisen työn tekemistä.

Kannanotossa kysytään, miksi suomenkieliset tiedejulkaisut automaattisesti asetetaan alemmalle tasolle kuin kansainväliset, etenkin englantilaiset. Kotimaisen julkaisemisen aliarvostukselle ei ole mitään sisällöllisiä perusteita. Tutkimuksen laatu ei perimmiltään ole kielikysymys, ja kaikilla tieteenaloilla tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä julkaisemista. Tieto- ja tiedeinstituutioilla on myös yhteiskunnallisia tehtäviä, joita korkeatasoiset suomenkieliset julkaisut tiedeyhteisöjen ohessa myös palvelevat. Tiedejulkaisujen arvioiminen ja arvottaminen nyt suunnitteilla olevalla tavalla on epäoikeudenmukaista eikä täytä tarkoitustaan.

Kannanoton allekirjoittaneet seurat esittävät, että sekä Julkaisufoorumi-hankkeen että ministeriön rahoitusmallin lähtökohtia pohditaan vielä kerran perusteellisesti. Tärkeä kysymys on, nousevatko mallit todella tieteiden sisäistä tarpeista vai enemmän hallinnollista tai muista tieteen ulkopuolelta tulevista perusteista. Ehdottoman tarpeellista on hakea avoimesti ja tasapuolisesti kestäviä sekä kaikkia toimija- ja tutkimustahoja tyydyttäviä käytänteitä.

Tavoitteena tulee olla maamme monipuolinen ja -muotoinen tieteellisen tutkimuksen ja siihen liittyvän julkaisutoiminnan turvaaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lisätietoja asiasta antavat:

Minna Autio, Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja, 040-8405810, minna.autio[at]helsinki.fi

Markku Jahnukainen, Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtaja, mjahnuka[at]helsinki.fi

Emilia Palonen, Valtiotieteellinen yhdistys, 040-5077198, emilia.palonen[at]helsinki.fi

Risto Rinne, Suomen kasvatustieteellinen seura, (02)333 8811, rinne[at]utu.fi

***

Lue koko kannanotto tästä: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.

Lisätietoja Julkaisufoorumi-hankkeesta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Tervetuloa Kulttuurintutkimuksen seuran uusille verkkosivuille!

Kulttuurintutkimuksen seuran uudet verkkosivut on nyt avattu. Tervetuloa!

Vuoden ensimmäinen jäsenkirje ja jäsenmaksulomakkeet ovat juuri lähteneet matkaan. Kirjeessä kerrotaan muun muassa viidensistä Kulttuurintutkimuksen päivistä, jotka pidetään 16.–17.12.2011 Turussa teemalla Sisäistetty raha. Päivien CfP löytyy näiden sivujen välilehdeltä KULTUT-PÄIVÄT. Työryhmäehdotuksia otetaan vastaan toukokuun loppuun saakka.

Seuran vuosikokous järjestetään Tampereella torstaina 26.5.2011. Kokouskutsu lähetetään seuran jäsenille parin viikon sisällä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen