Aihearkisto: uutinen

Seuralle uusi hallitus

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 12.4.2019. Seuralle valittiin uusi hallitus, jonka kokoonpanon ja yhteystiedot löytät täältä.

Onnea kaikille valituille ja kiitos hallituspestiä viime kaudella hoitaneille!

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous 22.5. kello 15−16 Tampereella

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Tampereen Kulttuuritalo Telakalla http://www.telakka.eu/ (Tullikamarin aukio 3) perjantaina 22.5.2015 kello 15−16. Kokouskutsu on lähetetty 13.5. seuran jäsenille sähköpostitse. Jos olet seuran jäsen muttet ole saanut kutsua, on mahdollista, että seuralla on tiedoissaan vanha sähköpostiosoitteesi. Ota tällöin yhteyttä seuran sihteeriin: minna.m.nerg[at]]jyu.fi.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Seminaari: Paikat, maisemat ja kulttuuriympäristöt

13.5.2014 kello 13–16 Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäen kampus, Seminarium 204

https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/ajankohtaista/maisemat

Seminaarin järjestäjät: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos/KUOMA, Kulttuurintutkimuksen seura ry, Kiinnittymisen politiikat ja kuulumisen kulttuurit -tutkimushanke, Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ry.

*

OHJELMA

13.00–15.00

Alkusanat: Heikki Hanka, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, Jyväskylän yliopisto

Esitelmät:

Miklos Takács, University of Debrezen, Hungary: Landscape After Trauma: The Dimension of Space in the Context of Cultural Trauma Studies

Satu Koho, Jyväskylän yliopisto: Paikka – osa minua?

Outi Autti, Oulun yliopisto: Tutkija paikkaansa etsimässä – paikan ja paikkakäsitysten rakentumisia

Helena Lonkila, Jyväskylän yliopisto: “On tavaraa ku Rogatšun pattšahašša”  – keskustelua kulttuurinympäristön rakentumisesta

15.00–15.15

Tarjoilua

15.15–16.00

Kaisa Ahvenjärvi, Kaisa Hiltunen, Saara Jäntti, Tuuli Lähdesmäki, Tuija Saresma, Nina Sääskilahti ja Antti Vallius: Kiinnittymisen politiikat ja kuulumisen kulttuurit -tutkimushanke – Mapping the concept of Belonging / Belonging- käsitteen kartoitus

Kirjan Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa (toim. Tuija Saresma & Saara Jäntti, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 2014) julkistamistilaisuus  kuohuviinitarjoilu

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

*

Lisätietoja: Helena Lonkila, helena.lonkila[at]jyu.fi, Tuija Saresma, tuija.saresma[at]jyu.fi, puh. 040 8053 841

Ilmoittautuminen 11.5.2014 mennessä osoitteessa http://r.jyu.fi/p80S.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous Jyväskylässä 24.5.2013 kello 11.00

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Jyväskylässä ensi viikon perjantaina 24.5.2013 kello 11 alkaen. Kokouskutsu tarkempine paikkatietoineen lähetetään seuran jäsenille perjantaihin 17.4.2013 mennessä.

Vuosikokouspäivänä Jyväskylässä järjestetään myös kaikille avoin Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaari. Seminaarin ohjelma alla.

*

Populist rhetoric, politics, and culture – Populistinen retoriikka, politiikka ja kulttuuri

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaari

Aika: 24.5.2013 kello 13.15–16.00

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäen kampus, Historica-rakennus, sali 320

13.15 Raine Koskimaa (JY): Avaussanat

13.30 Erkki Vainikkala (JY): “Populistinen retoriikka ja ideologia”

14.10 Tauko

14.20 Emilia Palonen (HY): ”Populismi, politiikka ja kulttuuri”

15.00 Olli Löytty (TuY): “Tutkija alkaa epäillä populismia”

15.40 Paneelikeskustelu

16.30 ”Taidetta kansissa” -näyttelyn esittely (JY:n kirjaston 2. kerroksen näyttelytila)

*

Populismi liikkeenä ja retoriikkana -tutkimushanke, 2012–2016, Suomen Akatemia

Vastuullinen johtaja: dosentti Urpo Kovala

Yhteiskunnan nopeat muutokset, monikulttuurisuuden haasteet, sosiaalinen epätasa-arvo ja eri­laisten uhkakuvien leviäminen median kautta yleiseen tietoisuuteen ovat Suomessa, ku­ten muuallakin Euroopassa, synnyttäneet populistisia protestiliikkeitä ja vetoamista kult­tuuri­arvoihin joissa yleensä yhdistyvät antielitismi ja maahanmuuttovastaisuus kan­sal­li­sesti ja paikallisesti perusteltuihin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin. Tämä tut­ki­mus­hanke keskittyy suomalaiseen populismiin ja sen retoriikkaan. Päähuomio on pai­nettujen ja verkkotekstien analyysissä ja aineistot kerätään Internetin keskustelu­fooru­meil­ta, blogeista, sanomalehdistä ja poliittisista ohjelmista. Hanke tarkastelee populismia moni­lähteisenä ja moniagendaisena ilmiönä. Siinä tutkitaan intersektionaalisesti kansal­li­suu­den, eurooppalaisuuden, etnisyyden, sukupuolen ja ympäristökysymysten artikulaatioita niin että taustalla on ”uusi julkisuus” ja yksityisen ja julkisen rajojen siirtyminen.

Urpo Kovala; Populist discourse as cultural dialogue

Emilia Palonen; Logic of cultural populism in contemporary politics: the case of Finland

Erkki Vainikkala; From reasoned resentment to abusive empowerment – forms of Finnish populist discourse

Tuija Saresma; Intersections of gender, class, race, and sexuality in male activist texts.

Tuuli Lähdesmäki; Meanings of Europeanness and Finnishness in Finnish nationalist and pro-European discourses.

Ohjausryhmä:

Jan Blommaert (Tilburg University)

Eoin Devereux (University of Limerick)

Jim McGuigan (Loughborough University)

Sirpa Leppänen (University of Jyväskylä)

Ruth Wodak (Lancaster University)

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista alan tapahtumista

Kulttuurintutkimuksen seuran AJANKOHTAISTA-sivulta löytyy tietoa ajankohtaisista, kotimaisista ja kansainvälisistä kulttuurintutkijoita kiinnostavista tapahtumista. Tapahtumista tiedotetaan myös kulttuurintutkijoiden sähköpostilistalla. Listalle voi liittyä osoitteessa http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/kultut.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Helsingissä 25.5.2012 kello 13-14

Seuran vuosikokous järjestetään perjantaina 25.5.2012 kello 13-14 Helsingissä, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) salissa 312. Kokouksessa tarkastetaan edellisvuoden tilinpäätös, hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valitaan seuran puheenjohtaja, hallitus ja muut vastuuhenkilöt kaudelle 2012-2013.

Kokouksen yhteydessä on tarjolla lounas. Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset seuran sihteerille (minna.m.nerg[at]jyu.fi) viimeistään torstaina 17.5.

Kokouskutsut liitteineen sekä seuran tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet postitetaan jäsenille lähipäivinä.

Tervetuloa!

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Tieteelliset seurat kyseenalaistavat julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit

Kuusikymmentä tieteellistä seuraa on julkaissut kannanoton Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta. Siinä seurat kyseenalaistavat Julkaisufoorumi-hankkeen kaavailut luokitella tieteelliset julkaisut ja kirjakustantajat kolmeen luokkaan. Samoin seurat kyseenalaistavat tähän läheisesti liittyvän Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämän yliopistojen uuden rahoitusmallin. Mukana julkilausumassa ovat muun muassa Westermarck-seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Historiallinen Seura, Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Suomen lääkäriseura Duodecim, Kulttuuritutkimuksen Seura ja Valtiotieteellinen yhdistys.

Sekä Julkaisufoorumi-hankkeen että yliopistojen uuden rahoitusmallin avulla tavoitellaan kannatettavia asioita: halutaan nostaa suomalaisen tieteellisen tutkimuksen ja julkaisutoiminnan laatua ja lisätä kansainvälisyyttä. Nyt kaavailuissa muodoissa molempiin esityksiin sisältyy kuitenkin piirteitä, jotka ovat räikeässä ristiriidassa julkilausuttujen tavoitteiden kanssa.

Julkaisufoorumin ja ministeriön rahoituskaavailujen katsotaan olevan lähtökohdiltaan kapea-alaisia ja mekaanisesti toteutettuja. Niissä ei oteta huomioon eri tieteenalojen julkaisuperinteitä ja -tarpeita, eivätkä ne perustu tieteen sisältä nouseviin kriteereihin. Molemmat mallit laiminlyövät tieteiden monipuolisuuden ja -muotoisuuden sekä eri alojen historialliset traditiot. Mallien pohjalta mahdollisesti syntyvät tieteen ja tutkimuksen ohjausmallit vinouttavat tutkimuksen kenttää ja vaikeuttavat luovan tieteellisen työn tekemistä.

Kannanotossa kysytään, miksi suomenkieliset tiedejulkaisut automaattisesti asetetaan alemmalle tasolle kuin kansainväliset, etenkin englantilaiset. Kotimaisen julkaisemisen aliarvostukselle ei ole mitään sisällöllisiä perusteita. Tutkimuksen laatu ei perimmiltään ole kielikysymys, ja kaikilla tieteenaloilla tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä julkaisemista. Tieto- ja tiedeinstituutioilla on myös yhteiskunnallisia tehtäviä, joita korkeatasoiset suomenkieliset julkaisut tiedeyhteisöjen ohessa myös palvelevat. Tiedejulkaisujen arvioiminen ja arvottaminen nyt suunnitteilla olevalla tavalla on epäoikeudenmukaista eikä täytä tarkoitustaan.

Kannanoton allekirjoittaneet seurat esittävät, että sekä Julkaisufoorumi-hankkeen että ministeriön rahoitusmallin lähtökohtia pohditaan vielä kerran perusteellisesti. Tärkeä kysymys on, nousevatko mallit todella tieteiden sisäistä tarpeista vai enemmän hallinnollista tai muista tieteen ulkopuolelta tulevista perusteista. Ehdottoman tarpeellista on hakea avoimesti ja tasapuolisesti kestäviä sekä kaikkia toimija- ja tutkimustahoja tyydyttäviä käytänteitä.

Tavoitteena tulee olla maamme monipuolinen ja -muotoinen tieteellisen tutkimuksen ja siihen liittyvän julkaisutoiminnan turvaaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lisätietoja asiasta antavat:

Minna Autio, Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja, 040-8405810, minna.autio[at]helsinki.fi

Markku Jahnukainen, Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtaja, mjahnuka[at]helsinki.fi

Emilia Palonen, Valtiotieteellinen yhdistys, 040-5077198, emilia.palonen[at]helsinki.fi

Risto Rinne, Suomen kasvatustieteellinen seura, (02)333 8811, rinne[at]utu.fi

***

Lue koko kannanotto tästä: Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta.

Lisätietoja Julkaisufoorumi-hankkeesta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen