Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous ja ”Valkoinen akatemia, vähemmistökulttuurit ja musiikki” -keskustelutilaisuus Helsingissä 29.5.2018

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään tiistaina 29.5.2018 Helsingissä Maailman musiikin keskuksessa (Hämeentie 34 D) kello 15.30. Kokouskutsu on toimitettu seuran jäsenille sähköpostitse. Vuosikokousta edeltää keskustelutilaisuus ”Valkoinen akatemia, vähemmistökulttuurit ja musiikki: tiedontuottamisen haasteet, harhat ja mahdollisuudet” kello 12.00 alkaen. Lisätietoa keskustelutilaisuudesta Facebook-tapahtumassa. Tervetuloa!

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Extended CfP: SCAPEGOATS, VIOLENCE, AND MIMETIC THEORY

Deadline extended until March 15:

SCAPEGOATS, VIOLENCE, AND MIMETIC THEORY – The 21st International Summer School in Cultural Studies will be organized at the University of Jyväskylä, Finland on June 4–6, 2018. Call for papers and how to apply: https://kultut.fi/summer-school/

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Suomen tiedekustantajien liitolta rahoitusta avoimen vertaisarvioinnin selvitykseen

Suomen tiedekustantajien liitto on myöntänyt rahoituksen Informaatiotutkimuksen yhdistyksen (ITY ry) ja Kulttuurintutkimuksen seuran hankkeeseen, jossa selvitetään avointa vertaisarviointia Suomessa. Selvityksen tekee tutkija Riitta Jytilä kevään 2018 aikana.

Tiedejulkaisuissa vertaisarviointi toteutuu tavallisesti tuplasokkona. Toisin sanoen vertaisarvioijat eivät tiedä, kenen tekstiä he puntaroivat, ja kirjoittaja puolestaan ei tiedä, ketkä hänen tekstiänsä arvioivat. Tavallisesti myös vertaisten lausunnot jäävät tiedejulkaisijan haltuun, niitä ei julkaista.

Avoimessa vertaisarvioinnissa prosessi avataan joko osittain tai kokonaan. Esimerkiksi lausunnot voidaan julkaista samaan aikaan kuin itse teksti, ja arvioijien nimet voivat joko olla näkyvillä tai lausunnot julkaistaan anonyymisti. Joissain kansainvälisissä julkaisuissa arviointiin voi osallistua kuka tahansa perinteisen kahden tai kolmen valikoidun arvioijan sijasta. Myös muita avoimuuden tapoja ja asteita on.

Vertaisarviointi on pitkälti ollut asiantuntijoiden piiloon jäävää työtä. Kun nimet julkaistaan, työ tulee näkyväksi ja sen arvostus lisääntyy. Myös tutkimuksen läpinäkyvyys lisääntyy avoimen vertaisarvioinnin myötä. Kattavaa ymmärrystä siitä, miten prosessin osittainen tai täysi avoimuus vaikuttaa itse tutkimuksen kentällä, ei kuitenkaan ole olemassa. Avoimiin arviointikäytäntöihin liittyy myös pulmia, minkä takia niitä on syytä tarkastella kriittisesti.

ITY ry:n ja Kulttuurintutkimuksen seuran yhteisen hankkeen tavoitteena on saada tietoa avoimeen vertaisarviointiin liittyvistä asenteista ja suunnitelmista suomalaisen tiedejulkaisemisen kentällä, lisätä kentän ymmärrystä teemasta ja laatia lehdille konkreettisia malleja avoimeen vertaisarviointiin. Selvityksen kohderyhmiä ovat suomalaisten tieteellisten lehtien ja kirjankustantajien toimituskunnat, kirjoittajat ja vertaisarvioijat.

Lisätietoja antaa Mikael Laakso (mikael.laakso (at) hanken.fi, +358 509100864), joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta.

Selvityksen ideoivat ja rahoituksen sille hankki työryhmä, johon kuuluivat Mikael Laakson (yliopistonlehtori, Hanken, Informaatiotiede) lisäksi Susanna Nykyri (johtava tietoasiantuntija, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, julkaisemisen ja tutkimuksen tuki; Informaatiotutkimuksen päätoimittaja) ja Riitta Koikkalainen (tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto, avoin tiede ja julkaiseminen; Kulttuurintutkimuksen päätoimittaja).

1 kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

CfP: ”Scapegoats, Violence and Mimetic Theory” – 21st International Summer School in Cultural Studies

”Scapegoats, Violence and Mimetic Theory” Kulttuurintutkimuksen 21. kansainvälinen kesäkoulu järjestetään Jyväskylän yliopistossa 4.6.6.2018. Kesäkouluun haetaan nyt esitelmiä, esitelmähaku päättyy 5.3.2018. Lisätietoa seuran sivujen Summer School -välilehdellä.

”Scapegoats, Violence and Mimetic Theory” The 21st International Summer School in Cultural Studies will be organized at the University of Jyväskylä, Finland on June 4–6, 2018. The Call for papers has now been released and will end on March 5, 2018. Read the summer school description and instructions on how to apply here.

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Hae Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittajaksi

Hae Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittajaksi

Kulttuurintutkimus-lehti etsii toista päätoimittajaa kaksivuotiskaudelle 2018–2019. Lehdellä on tällä hetkellä kaksi päätoimittajaa, joista toinen jatkaa toimessaan vuonna 2018.

Lehti

Kulttuurintutkimus on monitieteisen ihmistutkimuksen keskeinen tiedelehti Suomessa. Sen tehtävänä on kulttuurintutkimuksen tuottaman tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutokset ja merkitykset. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

Vuodesta 1984 ilmestynyt monitieteinen lehti on näkyvä ja vakiintunut foorumi artikkeleille ja muille tekstityypeille. Siinä julkaistaan sekä kokeilevia että muodoltaan perinteellisempiä kirjoituksia. Lehti on oikeutettu käyttämään TSV:n myöntämää Vertaisarvioitu-tunnusta. Lehdessä noudatetaan artikkeleiden osalta refereekäytäntöä. Myös toimituskunta arvioi kaikki lehteen tarjotut tekstit.

Lisätietoa lehdestä: www.kulttuurintutkimus.fi

Päätoimittaja

Kulttuurintutkimukseen haetaan päätoimittajaa, joka tuntee kulttuurintutkimuksen kenttää. Aiempi kokemus tieteellisen julkaisun tekoprosessista sekä näkemys lehden tulevaisuudesta sähköistyvässä toimintaympäristössä on eduksi. Lehti on siirtymässä vuonna 2018 sähköiseen OA-julkaisuun Journal.fi-alustalla, mutta myös painettu lehti jatkaa toistaiseksi ilmestymistään.

Kulttuurintutkimuksen päätoimittajuus tarjoaa erinomaisen näköalapaikan kulttuurintutkimuksen kenttään sekä mahdollisuuden laajaan kansalliseen verkottumiseen. Päätoimittajana pääsee kehittämään lehteä sekä edistämään koko kulttuurintutkimuksen alan näkyvyyttä. Lehden kaksi päätoimittajaa vastaavat lehden yleisestä tieteellisestä linjasta ja yksittäisten lehtien sisällöstä yhteistyössä toimituskunnan kanssa sekä kantavat lehden sisällöstä juridisen vastuun. Päätoimittajat myös kirjoittavat tavallisesti lehden pääkirjoituksen.

Lehden päätoimittajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muun toimituskunnan ja toimitussihteerin kanssa. Toimituskunnalla on aktiivinen rooli lehden toimittamisessa ja tekstien arvioinnissa. Toimituskunnassa on tällä hetkellä yksitoista jäsentä. Lehden toimitussihteeri vastaa pääosin viestinnästä ja lehden taitosta, mutta myös tulevalle päätoimittajalle on eduksi kyky taittaa tekstejä. Lehden lähiajan kehittämiskohteena on toimituskunnan työnjaon selkeyttäminen erityisesti työmäärien ja aikataulujen osalta.

Päätoimittajille ei makseta rahallista palkkiota, mutta kokous- ynnä muut lehden toimittamiseen liittyvät matkat korvataan.

Hakeminen

Kirjoita lyhyt (max. puoli liuskaa) esittely itsestäsi ja hakuperusteistasi. Erillisellä liuskalla kerro lisäksi, millaisia ideoita sinulla olisi lehden kehittämiseksi.

Lähetä hakemuksesi 30.11.2017 mennessä
– sähköpostitse seuran sihteerille, minna.m.nerg(at)jyu.fi TAI
– postitse osoitteeseen Kulttuurintutkimuksen seura, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Kulttuurintutkimuksen seuran hallitus valitsee uuden päätoimittajan kokouksessaan joulukuun alkupuoliskolla. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille 15.12.2017 mennessä.

Lisätietoa hakemisesta:

Minna Nerg, sihteeri
Kulttuurintutkimuksen seura
Puh. 050 599 8842
minna.m.nerg(at)jyu.fi

http://kultut.fi

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Ympäristöt – Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari & Kulttuurintutkimuksen päivät Jyväskylässä 22.–24.5.2017

Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari ja VIII Kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän yliopistossa 22.–23.5.2017. Kaksipäiväisen tapahtuman teemana ovat ympäristöt kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tapahtuman post-seminaarina 24.5.2017 järjestetään kaksi kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tohtorikoulutettaville suunnattua väitöskirjatyöpajaa. Ympäristöt-tapahtumassa kysytään, miten ympäristöt ilmenevät kirjallisuudessa, taiteessa ja muissa teksteissä eri aikoina. Tapahtuma kokoaa yhteen monitieteisen joukon erilaisia ympäristöjä tarkastelevia tutkijoita. Ympäristöjen lisäksi se pohtii, minkälaisia keskustelunavauksia ja lähtökohtia tarvitsemme, jotta kohtaisimme toisiamme yli tieteenalojen ympäristön merkeissä. Katso CfP tapahtuman verkkosivuilta.

Verkkosivut: http://jyu.fi/ymparistot2017
Yhteydenotot: ymparistot2017[at]gmail.com

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Transmedian käyttäjät ja käyttötavat: kulttuurintutkimuksen kesäkoulu Jyväskylässä 13.–15.6.2016

Transmedian käyttäjät ja käyttötavat –

20. kansainvälinen kulttuurintutkimuksen kesäkoulu

Aika: 13.–15. kesäkuuta 2016 Paikka: Jyväskylän yliopisto

Järjestäjät: Kulttuurintutkimuksen seura sekä Nykykulttuurin tutkimuskeskus (JY)

Transmediaalinen tarinankerronta viittaa yhä suositumpaan tapaan jakaa mediasisältöjä usean eri kanavan kautta. Esimerkiksi Game of Thronesin, Hobbitin ja Tähtien sodan kaltaisissa tuotannoissa elokuvat, pelit, tv-sarjat, kirjat, webisodit, podcastit, sarjakuvat, fanifiktio ja muut mediat luovat yhdessä moniulotteisen ja laajan tarinamaailman. Tällaisten transmediaalisten tuotantojen yleisöistä ja heidän mediankäyttö- ja tulkintatavoistaan ei tiedetä vielä paljoakaan ja tällä alueella on suuri tarve tutkimustiedolle. Miten ihmiset ymmärtävät transmediaalisia tarinoita, millä tavoin he yhdistävät eri mediamuotojen seuraamisen, ja miten jatkuva eri medioiden välillä sukkulointi punoutuu osaksi arjen ajankäyttöä? Näihin ja vastaaviin kysymyksiin etsitään vastauksia uusimman tutkimuksen pohjalta Kulttuurintutkimuksen kesäkoulun yleisöluennoissa ja seminaarissa. Maanantaina 13.6. klo 14.00-17.30 on Ruusupuiston salissa RUU D104 yleisölle avoin symposiumi, jossa on kolme luentoa transmedian käyttötavoista. Englanninkieliset luennot pitävät Lisbeth Klastrup (Kööpenhaminan IT-yliopisto), Elizabeth Evans (Nottinghamin yliopisto) sekä Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto). Luennot käsittelevät pelaamista osana transmediaalista tarinankerrontaa, sitoutuneisuutta transmedian käyttöön sekä sosiaalista mediaa ja verkottunutta transmedian vastaanottoa.

Lisätietoja: Kulttuurintutkimuksen seuran sihteeri minna.m.nerg@jyu.fi, puh. 050 599 8842

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon