CfP:tä jatkettu: RAJAT − VIII Kulttuurintutkimuksen päivät Oulussa 3.−4.12.2015

Osa Kulttuurintutkimuksen päivien työryhmistä on jo täynnä, mutta joihinkin voi yhä ehdottaa abstrakteja. Uusi deadline näiden työryhmien osalta on 15.9. Lisätietoja Kultut-päivien sivuilla.

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous 22.5. kello 15−16 Tampereella

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidetään Tampereen Kulttuuritalo Telakalla http://www.telakka.eu/ (Tullikamarin aukio 3) perjantaina 22.5.2015 kello 15−16. Kokouskutsu on lähetetty 13.5. seuran jäsenille sähköpostitse. Jos olet seuran jäsen muttet ole saanut kutsua, on mahdollista, että seuralla on tiedoissaan vanha sähköpostiosoitteesi. Ota tällöin yhteyttä seuran sihteeriin: minna.m.nerg[at]]jyu.fi.

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen päivien CfP on julkaistu!

VIII Kulttuurintutkimuksen päivät ”Rajat” järjestetään Oulussa 3.−4.12.2015. Päivien työryhmäkuvaukset ja esitelmäkutsu on nyt julkaistu. Katso CfP täältä tai päivien tapahtumasivuilta http://www.oulu.fi/yliopisto/rajat/.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Call for Workshop Proposals: BORDERS − VIII Conference on Cultural Studies (December 3−4, 2015, University of Oulu, Finland)

Please circulate freely!

 

Call for Workshop Proposals:

BORDERS

VIII Conference on Cultural Studies

December 3−4, 2015, University of Oulu, Finland

The 8th Conference on Cultural Studies in Finland will take place on December 3−4, 2015 at the University of Oulu. The theme of this year’s conference is Borders.

The conference discusses and problematizes the meanings and manifestations of various kinds of borders, both concrete and more metaphorical or symbolic by nature. Borders can mark distinction and otherness, wherein exclusion is made on grounds of gender, ethnicity, class, culture, or language, for instance. On the other hand, borders can be crossed and blurred, as for example in multidisciplinary research of which Cultural Studies itself is a good example. Borders can also function as an inclusive construction, in which case their significance lies in their ability to connect. However, defining borders is often more or less an artificial act, as for example the discussion concerning imagined communities has demonstrated. Therefore borders can also be deconstructed and made open to negotiations.

We are now inviting workshop proposals on topics related to the theme of the conference. An abstract (max. 300 words) should be sent to rajat@oulu.fi no later than March 31, 2015. The workshop chairs will be notified of the approval by April 15, 2015. The workshops can be held in Finnish, Swedish, Sami or English. Upon submitting your proposal, please inform the committee which of the conference days (Thu, Fri, or both) is best suitable for your workshop.

The conference is organized by the Society for Cultural Studies in Finland and the University of Oulu.

Welcome to Oulu!

Organizing Committee of Borders − The 8th Conference on Cultural Studies in Finland
Society for Cultural Studies in Finland

For more information, visit http://kultut.fi

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Työryhmä-CfP: RAJAT − VIII Kulttuurintutkimuksen päivät (Oulu 3.−4.12.2015)

Työryhmäkutsua saa levittää!

 

Työryhmä-CfP:

RAJAT

VIII Kulttuurintutkimuksen päivät Oulun yliopistossa 3.4.12.2015

Kahdeksannet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät teemalla Rajat järjestetään Oulun yliopistossa 3.4. joulukuuta 2015.

Vuoden 2015 Kulttuurintutkimuksen päivillä pohditaan erilaisten rajojen, niin konkreettisten kuin metaforisten ja symbolistenkin, merkitystä ja ilmenemistä sekä rajoihin liittyvää kysymyksenasettelua yleensä. Rajat voivat erottaa ja niiden ulkopuolelle voidaan sulkea esimerkiksi sukupuoleen, etniseen taustaan, luokkaan, kulttuuriin tai kieleen liittyvin perustein. Rajankäyntiä voi tapahtua esimerkiksi tieteenalojen kesken, edustaapa kulttuurintutkimus itsessäänkin eräänlaista tieteidenvälisyyttä. Rajat voivat toimia sisäänsä sulkevana käsitteenä, jolloin ne myös yhdistävät. Rajojen veto onkin usein jossain määrin keinotekoinen tapahtuma, kuten esimerkiksi kansakuntien kuvitteellisuutta koskeva keskustelu on osoittanut. Niinpä rajojen vetämiseen kuuluu kiinteästi toisena puolena myös mahdollisuus niiden rikkomiseen ja purkamiseen.

Päiville pyydetään teemaan sopivia työryhmäehdotuksia. Työryhmien vetäjiä pyydetään toimittamaan 300 sanan abstrakti osoitteeseen rajat@oulu.fi tiistaihin 31.3.2015 mennessä. Hyväksymisestä ilmoitetaan 15.4.2015 mennessä. Työryhmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi, saameksi tai englanniksi. Ehdotuksessa olisi hyvä mainita, mikäli työryhmän voi pitää vain jompanakumpana päivänä (to tai pe).

Sydämellisesti tervetuloa Ouluun!

Oulun yliopiston KULTUT-päivien järjestelytoimikunta
Kulttuurintutkimuksen seura ry

https://kultut.fi/

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Kolumni: Sukka irti!

Vuoden päätteeksi Kultut-kolumnissa ajatellaan jaloilla:

Anu Valtonen, Sukka irti! https://kultut.fi/kolumni/

Kulttuurintutkimuksen seurassa puolestaan lomaillaan joulusta loppiaiseen. Hyvää ja rauhallista jouluanaikaa!

Jätä kommentti

Kategoria(t): kolumni

Kultut-kolumni: Itsemittauksen imu

Tuoreessa Kultut-kolumnissa tulostavoitteet täyttyvät. Sari Karttunen ja itsemittauksen imu: https://kultut.fi/kolumni.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kolumni

Hae Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittajaksi

Kulttuurintutkimus-lehti etsii toista päätoimittajaa kolmivuotiskaudelle 2015–2017. Lehdellä on tällä hetkellä yksi päätoimittaja, joka jatkaa toimessaan vuonna 2015.

Lehti

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

Vuodesta 1984 ilmestyneen monitieteisen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan sekä kokeilevia että muodoltaan perinteellisempiä kirjoituksia. Lehdessä noudatetaan artikkeleiden osalta refereekäytäntöä. Myös toimituskunta arvioi kaikki lehteen tarjotut tekstit.

Lisätietoa lehdestä: www.kulttuurintutkimus.fi

Päätoimittaja

Kulttuurintutkimukseen haetaan päätoimittajaa, joka tuntee kulttuurintutkimuksen kenttää. Aiempi kokemus tieteellisen julkaisun tekoprosessista sekä näkemys lehden tulevaisuudesta sähköistyvässä toimintaympäristössä on eduksi.

Kulttuurintutkimuksen päätoimittajuus tarjoaa erinomaisen näköalapaikan kulttuurintutkimuksen kenttään sekä mahdollisuuden laajaan kansalliseen verkottumiseen. Päätoimittajana pääsee kehittämään lehteä sekä edistämään koko kulttuurintutkimuksen alan näkyvyyttä. Lehden kaksi päätoimittajaa vastaavat lehden yleisestä tieteellisestä linjasta ja yksittäisten lehtien sisällöstä yhteistyössä toimituskunnan kanssa sekä kantavat lehden sisällöstä juridisen vastuun.  Päätoimittajat myös kirjoittavat tavallisesti lehden pääkirjoituksen.

Lehden päätoimittajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muun toimituskunnan ja toimitussihteerin kanssa. Toimituskunnalla on aktiivinen rooli lehden toimittamisessa ja tekstien arvioinnissa. Toimituskunnassa on tällä hetkellä yksitoista jäsentä. Lehden toimitussihteeri vastaa pääosin viestinnästä, tekstien oikoluvusta ja lehden taitosta.

Päätoimittajille ei makseta rahallista palkkiota, mutta kokous- ynnä muut lehden toimittamiseen liittyvät matkat korvataan.

Hakeminen

Kirjoita lyhyt (max. puoli liuskaa) esittely itsestäsi ja hakuperusteistasi. Erillisellä liuskalla kerro lisäksi, millaisia ideoita sinulla olisi lehden kehittämiseksi.

Lähetä hakemuksesi 30.11.2014 mennessä

* sähköpostitse Kulttuurintutkimuksen seuran sihteerille, minna.m.nerg@jyu.fi TAI
* postitse osoitteeseen Kulttuurintutkimuksen seura, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Kulttuurintutkimuksen seuran hallitus valitsee uuden päätoimittajan kokouksessaan 11.12.2014 ja päätöksestä tiedotetaan hakijoille 12.12.2014 mennessä.

Lisätietoa hakemisesta:

Minna Nerg, sihteeri
Kulttuurintutkimuksen seura
Puh. 050 599 8842
minna.m.nerg@jyu.fi

https://kultut.fi/

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Kultut-kolumni: Tärkeintä on lähteminen

Kultut-kolumnissa vieraille vesille uskaltautuu uusi kolumnisti Salla Rahikkala. https://kultut.fi/kolumni/

Jätä kommentti

Kategoria(t): kolumni

Kultut-kolumni: Messua, liturgiaa, ilosanomaa

Uusimmassa Kultut-kolumnissa raportoi Frankfurtin kirjamessuilta kirjeenvaihtaja Joel Kuortti: https://kultut.fi/kolumni/.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kolumni